Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Die Familie


Πόλεις της Γερμανίας


Schulsachen


Schulsachen


ZAHLEN


Fragewörter-Eρωτηματικές λέξεις

Να κλίνεις τα ρήματα (spielen, machen, sein) στο 1ο και 2ο πρόσωπο.

TIERE IM PLURAL/ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ

Το ρήμα sein(είμαι)