Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ζωοφόρος για δώδεκα ποιήματα
Ερασιτεχνική συνεργασία  με έναν νέο, εξαίρετο ποιητή και συνάδελφο  Dr. Σταύρο Γκιργκένη.